PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi

Szeroki zakres usług wycen nieruchomości zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Zakres usług

 

W ramach realizowanych przez nas usług, realizujemy zlecenia wycen :

 

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości komercyjnych,
 • lokali mieszkalnych,
 • lakali usługowych,
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
 • innych praw związanych z nieruchomościami.

 

Wartość nieruchomości opracowujemy dla celów :

 

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • ustalenia ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży,
 • skarbowo – podatkowych i amortyzacyjnych,
 • sądowych i komorniczych,
 • wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • darowizn i spadków,
 • ustalenia wartości służebności przesyłu,
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności,
 • uzyskania rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia wysokości opłat planistycznych,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich,
 • ustalenie wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji,
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów,
 • indywidualnych inwestora,
 • i innych.

 

Indywidualna wycena dokonywana jest na podstawie otrzymanego  zapytania i dostosowywana do Państwa potrzeb.

 

Aby porozmawiać z nami na temat wykonania indywidualnej wyceny prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.